Werkwijze

Werkwijze vanaf start tot exit

 •     Oriënterende bespreking
  Een eerste indruk verkrijgen van de aard van de investering. Past de innovatie bij InvestMZ?
 •     Quick scan
  Eerste globale onderzoek: welk probleem wordt opgelost, welke spelregels worden veranderd, welke markt zou daar voor zijn en in welke fase verkeert de innovatie, (early) prototype, marktintroductie, eerste groeigolf enz.
 •     Investment proposal
  Op basis van een diepgaander onderzoek stelt het fondsmanagement een investeringsvoorstel op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Hiervoor wordt de business case beoordeeld, de concurrentieanalyse gedaan en de haalbaarheid ingeschat.
 •     Term sheet voor toetreding
  De condities waaronder InvestMZ gaat deelnemen in een onderneming worden beschreven.
 •     Contractering
  De contracten en overeenkomsten worden gesloten.
 •     Monitoring en coaching
  Dit is de fase waarin InvestMZ als medeaandeelhouder meereist met de ondernemer(s). Netwerken en expertise van InvestMZ worden ingezet, InvestMZ is een klankbord/coach voor de ondernemer. Regelmatig wordt de voortgang besproken en eventueel maatregelen getroffen om het gewenste resultaat te behalen.
 •    Exit bespreking
  Op het moment dat de onderneming op eigen kracht verder kan en het maatschappelijk rendement geborgd is, zal InvestMZ zich terugtrekken. Het financieel resultaat wordt toegevoegd aan het kapitaal van InvestMZ en gebruikt voor toekomstige investeringen.
Maatschappelijk investeren is anders dan doneren

Doneren doen vermogensfondsen vanuit een rendement op belegd kapitaal. Het belegde kapitaal wordt niet ingezet ten behoeve van de doelstelling van het fonds.

Maatschappelijk investeren doen vermogensfondsen met het kapitaal zelf, het rendement wordt niet behaald op de beurs maar door goed presterende ondernemingen waarin is geïnvesteerd.