Toetreden

Toetreding tot InvestMZ

Nieuwe toetreders tot InvestMZ zijn maatschappelijke vermogensfondsen. Zij verbinden zich tot
€ 1.054.000,- aan initiële inleg in de bv. Daarmee verwerven nieuwe toetreders aandelenkapitaal en zeggenschap binnen InvestMZ in de vorm van een zetel in de Raad van Commissarissen. Zo dragen zij bij aan adequaat toezicht op het bestuur en hebben toegang tot de ontwikkelde kennis en netwerken met betrekking tot maatschappelijk investeren en bouwen daaraan mee.