Investeringen InvestMZ

InvestMZ heeft twee investeringen in portefeuille:

VDAD

Andere Handen community


Investeren in Zelfstandigheid en Technologie (INZET)
InvestMZ is medio 2019 medeoprichter van INZET. INZET ondersteunt bedrijven die zorginnovaties aanbieden met een rechtstreekse, positieve impact op de levenskwaliteit van mensen met een chronische aandoening, dan wel op preventie daarvan gericht zijn. Met financiering, expertise en een sterk netwerk helpt INZET de onderneming bij het uitbouwen van de innovatie en het maximaliseren van het positief effect op het leven en op de maatschappij.

Zo wil INZET chronische aandoeningen voorkomen en mensen die eronder lijden de kans geven om zo zelfstandig mogelijk, met waardigheid, voluit te kunnen leven.
Het is een uniek samenwerkingsverband tussen vermogensfondsen, gezondheidsfondsen en welzijnsfondsen. Het gaat om de Nierstichting, Het Gehandicapte Kind, Reuma Nederland, KWF Kankerbestrijding, de Maag Lever Darm Stichting, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Else en InvestMZ. De ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) en EZK (Economische Zaken en Klimaat) investeren mee. Daarnaast kan INZET ook rekenen op de kennis en het netwerk van verschillende zorgverleners en zorgverzekeraars.


InvestMZ heeft met deze stap volledig geïnvesteerd en zullen er geen nieuwe investeringen meer worden gedaan.