Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen InvestMZ

Roeland Brokking (onafhankelijk voorzitter)
Na afronding van zijn studie bedrijfseconomie aan de EUR Rotterdam werkte
Roeland korte tijd in het bankwezen, gevolgd door een overstap naar private eqFoto Roelanduity. In deze sector is hij ruim 33 jaar actief geweest met investeringen in en buiten NL bij diverse participatiemaatschappijen; de laatste 20 jaar in het management van Parcom Capital, de toenmalige pe-dochter van de ING Group. 
Roeland heeft door de jaren heen een rijke ervaring opgebouwd als commissaris in het bedrijfsleven.
Hij werkt nu part time voor een Amerikaans investeringsfonds met een vestiging in NL en verricht (financieel) advies- en bestuurlijk werk voor diverse instanties waaronder InvestMZ.   

Lucien van Ruth was tot april 2018 bestuurder van ViVa! Zorggroep, een Foto Lucienorganisatie voor thuiszorg en verpleging en verzorging. De organisatie is actief in de regio IJmond en voor de huishoudelijke verzorging in alle omringende regio’s. ViVa! Zorggroep heeft ongeveer 3500 medewerkers en een jaaromzet van € 135 miljoen. Van huis uit is Lucien van Ruth sociaal psycholoog. Na zijn afstuderen is hij een groot aantal jaren werkzaam geweest bij de provinciale overheid. Na een periode van twee jaar als adjunct-directeur van een brancheorganisatie in de zorg is hij overgestapt naar Brijder Verslavingszorg, waarvan hij 11 jaar bestuurder was. In 2000 is hij aangetreden als bestuurder van Thuiszorg IJmond. Na de fusie met een intramurale organisatie voor ouderenzorg tot ViVa! Zorggroep begin 2006 was hij twee jaar lid van de Raad van Bestuur van ViVa! en sinds begin 2008 de enige bestuurder. Daarnaast is hij o.m. lid van het bestuur van Stichting Else en commissaris van InvestMZ.

Foto KoenoKoeno Sluyterman van Loo heeft sinds de afronding van zijn rechtenstudie altijd in de non for profit sector gewerkt. Begonnen in de Amsterdamse muziekwereld, heeft hij zich twaalf jaar ingespannen voor het behoud van monumentale gebouwen en historische tuinen. Inmiddels is hij vijftien jaar werkzaam als secretaris-directeur van een Fonds Sluyterman van Loo, een vermogensfonds dat projecten ondersteunt en programma’s ontwikkelt die bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen. Hierbij is hij sterk gericht op het vinden van nieuwe (financierings)vormen, het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden en het versterken van de professionaliteit in de sector van vermogensfondsen.

Willem Koelewijn
Met een  achtergrond als elektrotechnische ingenieur en bedrijfskundige,  startte
hij Foto Willem Koelewijnzijn professionele carrière bij McKinsey&Company in de management consultancy. Na een aantal managementfuncties in de telecom- en technologie industrie, is hij sinds 2003 actief als ondernemer in de Nederlandse gezondheidszorg. In eerste instantie in de curatieve sector met het opzetten van o.a. Alant Vrouw Zelfstandige Behandelcentra i.s.m. Universitaire Medische Centra (UMCU, AMC, VUmc) en sinds 2014 ook in de cure met gespecialiseerde verpleging thuis en wonen met zorg en service ontwikkeling.
Willem is ook als regent verbonden aan de Stichting Sluyterman van Loo, een van de deelnemers in het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg.