InvestMZ

Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg
Samen maatschappelijk ondernemen voor betere zorg

InvestMZ is een investeringsfonds dat wil bijdragen aan passende toekomstgerichte maatschappelijke
(gezondheids)zorg voor alle burgers in Nederland. Dat doet zij door maatschappelijk vermogen
(kapitaal) in te zetten bij initiatieven die zowel maatschappelijk als financieel rendement nastreven.

Zo wil InvestMZ bijdragen aan duurzame verandering van de maatschappelijke (gezondheids)zorg.

De uitdaging

De maatschappelijke (gezondheids)zorg staat momenteel zeer in de belangstelling. Het aantal ouderen neemt fors toe en zo ook het aantal mensen met chronische aandoeningen. De verzorgingsstaat wordt afgebouwd. Er wordt steeds meer verwacht van de burgers, meer zelf doen én meer zelf betalen.

De aandacht verschuift van ‘reparatie van ziekte’ naar bevorderen van gezondheid, vanuit een breed en integraal perspectief, gericht op zelfstandig én samen functioneren in de wijk. Technologische mogelijkheden kleuren steeds meer het beeld van het dagelijks leven en de zorg. Burgers, professionals, beleidsmakers en organisaties zullen moeten meeveranderen. De wereld wordt door die (informatie)technologie steeds sneller, kleiner en rationeler. Daardoor wordt steeds meer zichtbaar dat bij individuen de behoefte aan nieuwe ‘ankers’ ontstaat, zingeving in het leven en een herdefiniëring van solidariteit en SamenLeven.

De uitdaging voor InvestMZ is om het beschikbaar kapitaal te verbinden aan de juiste initiatieven. En de ondernemers zo te ondersteunen dat deze initiatieven ook daadwerkelijk gaan bijdragen aan de wenselijke veranderingen in de maatschappelijke (gezondheids)zorg en aan verbetering van kwaliteit van leven.